Madis Mäekalle

Ühest mehest see lugu kellest peetakse lugu tema nimi on Madis Mäekalle
Teda igaüks teab naesed tõstavad pead ja siis ro-o-msaste viipavad talle
Madisel on ka üks sõber Immu kes aeg-ajalt viskas ühe vembu Naeste
ro-emuks ta trombooni puhus vahest valesti – see oli juhus

REF: Kas Tallinnas Saares või vo-rokeste maal kus iganes pidu seal tantsib
üks paar olgu Piret või Pille või Malle ikka ro-emus on Madis Mäekalle

Kui on kurb või on paha või kui puudu on raha Madis aitab ja teeb
teile nalja Et ka Kai räägib lugu haige koha peal puhub Kui on tarvis
tõmbab noa kõhust välja Mõnus mees on see Madis Mäekalle kutsub lustlikult
ka hirmu alle hirmu segab üks Madise sõber psühholoog mitte mingine põder

REF: Kas Tallinnas …

Üks talv oli see jube libe oli tee Madis mütakil istuli kukkus
Aga igav oli maas seltsiks vaid kaevu kaas Madis ohkas ja tudile tukkus
Siis ühmatas Raspeli Priidu kes kunagi ei kiskund riidu Sa aja end
Madis nüüd püsti ja tunne end pagana hästi

REF: Kas Tallinnas …

Oli see jõuluööl Madis tuli just töölt kohtas nurga pääl kaht ilget
pätti Neil mesi oli keelel kuid kurjus oli meelel tahtsid ää võtta
talt taskurätti Siis kurjustas Serbati Toomas jätke järgi te kurradi
loomad Palju kasu on Serbati Tommist kes ei salli kui mehed on jommis

REF: Kas Tallinnas …

Ükskord Madis oli hädas nagu mustlane mädas oli tüdruk kuid see ei
vo-t vedu Räägi päiksest või kuust tüdruk istub kui puust
laua taga ja limpsab vaid segu Hädast aitas aga siis isand Joffe
kes teab laule nii noobleid kui roppe laia lo-uaga hüüdis jambulaia
Madis Mäekalle sai pruudi majja

EF: Kas Tallinnas …