Kungla rahvas

Kui Kungla rahvas kuldsel a’al
Kord istus maha sööma,
Siis Vanemuine murumaal
Läks kandle lugu lööma.

:,: Läks aga metsa mängima,
Läks aga laande lauluga. :,:

Sealt saivad lind ja lehepuu
Ja loomad laululugu;
Siis laulis mets ja mere suu
Ja Eesti rahva sugu,

:,: Läks aga … jne. :,:

Siis kõlas kaunist’ lauluviis
Ja pärjad pandi pähe.
Ja murueide tütreid siis
Sai Eesti rahvas näha.

:,: Läks aga … jne. :,:

Ma laulan mättal, mäe peal
Ja õhtu hilja õues,
Ja Vanemuise kandle hääl,
See põksub minu põues.

:,: Läks aga … jne. :,: