Jää vabaks eesti meri

Meil merevood on vabad
Ja võimsalt mühavad.
Ja kodupinna metsad
Meil vastu kajavad.

Jää vabaks, Eesti meri,
Jää vabaks, Eesti pind!
Siis tuisku ega tormi
Ei karda Eesti rind.

Meil kalur merel noota
Võib vabalt vedada.
Ja rõõmulaulust põllul
Mets vastu kajada.

Jää vabaks jne.

Me vabal lainte voodel
Võib päike särada
Ja musta mulla põuest
Võib vili võrsuda.

Jää vabaks jne.